Vedtekter

Årsmøte referater
Referat Årsmøte 2019 med vedlegg A,B og E: Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg F
Formål
RANDOLKEN har som formål å styrke samholdet mellom familier, voksne og barn i Ytre Randesund samt eie og drive Midgard forsamlingslokale. Med Ytre Randesund regnes beboere på østsiden ...