Velkommen til Randolkens hjemmeside. Her kan du finne informasjon om utleie av Midgard, fremtidige aktiviteter, vedtekter, formål m.m. 

Klikk bare på de forskjellige menyknappene oppe i bildet. Ta kontakt med adminstrator dersom du har innspill til denne siden. randolken@hotmail.com

 


Randolken har noen viktige sponsorer / støttespillere, og vi oppfordrer alle medlemmer til å kontakte disse dersom dere trenger disse tjenestene.