Formål

RANDOLKEN har som formål å styrke samholdet mellom familier, voksne og barn i Ytre Randesund

samt eie og drive Midgard forsamlingslokale.

Med Ytre Randesund regnes beboere på østsiden av en linje trukket mellom Rona og Vrånes. I tillegg

regnes andelshavere som betaler kontingent.

 

Informasjon om aktiviter og arrangementer vil du finne på www.randolken.no og på Facebook.

Informasjon sendes med jevne mellomrom på E-mail til medlemmene, får du ikke E-mail eller ønsker

å få sendt E-mail til en annen adresse, vennligst send disse opplysningene til :

Randolken@hotmail.com