Her ser du hvem som støtter Randolken økonomisk. Ønsker du / ditt firma å bidra? Kontakt randolken@hotmail.no.