Om utleie av Midgaard

Lokalene leies ut til alle type arrangementer, og er utstyrt for inntil 75 personer.

Leiepriser pr 2019:

Leie lørdag fra kl 12.00 og til søndag kl 14.00:

 • Gamle delen: kr 3300,-
 • Hele Midgaard: kr 4000,-
 • Peisestue og kjøkken: kr 2800,-

Leie fredag morgen til søndag kl 14.00:

 • Gamle delen: kr 3800,-
 • Hele Midgaard: kr 4500,-
 • Peisestuen og kjøkken: kr 3200,-

Alle priser er inkl vask og oppvask.

 

Medlemmer og andelseiere:

Hele Midgard fredag til søndag kveld: 4000,- inkl vask og oppvask

Peisestue og kjøkken: 1500,- + evnt vask og oppvask: 400,-

Priser for vask:

Gamle delen: 500,-

Hele Midgard: 700,-

Peisestue, kjøkken toaletter: 400,-

 

Rutiner ved leie:

 • Oppvask skylles og settes på kjøkkenbenken før arrangementet avsluttes.
 • Salen ryddes, border og stoler vaskes, tørkes og plasseres i garderoben,scene og sal feies, søppel kastes i dunkene utenfor.
 • Det er ikke tillatt å hensette søppel, tomflasker etc. utenfor.
 • Ved kasting av søppel må krav om kildesortering tas.
  •  Brun dunk til matavfall.
  • Grønn dunk til papir.
  • Grå dunk til restavfall.

 Ved leie forutsettes det at deltakere er over 20 år dersom ikke særskilt avtale med utleier foreligger. I tillegg er leietaker ansvarlig for ro og orden samt at leie betales.

 Av hensyn til sikkerhet og trivsel kan det ikke arrangeres tilstelninger med over 75 personer tilstede.

 Nærmere opplysninger samt avtale om leie ved henvendelse:

 Odd Gunnar Tellefsen, tlf. 38040515/91138592.E-post:Oddgtellefsen@gmail.comoddgtellefsen@gmail.comoddgtellefsen@gmail.com oddgtellefsen@gmail.com 

 Med hilsen

 Randolken