Midgards Historie

 

Bakgrunn:
Randesund ungdomslag ble stiftet i 1907 . Dette laget gikk etterhvert over til å bli et salgs foredragslag. Kalt Randesund Folkeakademi.

Møtene ble holdt på kommunelokalet, delvis også på det gamle skytterhuset på Bjørnestad. Der var

det trangt om plassen og kaldt om vinteren.

Det ble da aktuelt å få bygget et eget hus.

Plasseringen av huset var tilnærmelsesvis midt i Randesund på Frikstad nær grensen til Bjørnestad.

Tomten ble gitt gratis og en mengde tømmer ble gitt.

Det var mange store private pengebidrag og basarer ble også holdt for å finansiere huset.

 

Huset:
I 1922 stod huset ferdig med en gjeld på 5000 kr.

Navnet Midgard kom fra den norrøne mytologi. Den del av verden som tilhørte menneskene og

gudene ble kalt Midgard.

Folkeakademiet gikk etter hvert over til å kalle seg Randesund ungdomslag igjen. Det var antakelig

to lag en periode som ble slått sammen.

Etter flere religiøse vekkelser i bygda ble noen av de tidligere ledere omvendt, og sluttet dermed å

støtte virksomheten på Midgard.

Men Midgard ble et kjent samlingsted i Randesund. Det ble arrangert kurs i folkedans og

leikarringer. Mange foredragskvelder ble holdt.

Ungdomslaget var en forløper for Randesund helselag og sykepleiekurs ble også arrangert på

Midgard.

Etter hvert begynte ting å gå den gale veien.

Ferjetrafikken Vige-Torsvik brakte bråkmakere til bygda.

Det kom folk fra byen og Vågsbygd som ødela mye for ungdomslagsfestene med fyll og slagsmål.

Dette gjorde at ”Midgard” fikk et dårklig rykte.

Det var vel en del mennesker i Randesund som nødig gikk forbi Midgard og slett ikke ville ta i

dørklinken der.

Under 2 verdenskrig brukte tyskerne huset.

I 1945 ble huset pusset opp innvendig . Det var vel ungdomslaget som stod i spissen for dette.

Golvet ble håndhøvlet og lakkert. Det ble laget nye bord og benker. 2 nye vedovner ble satt opp.

Huset ble på ny benyttet til dansetilstelninger. Det ble også arrangert mange forskjellige slags kurs.

Bygdekino og valgforedrag ble holdt i huset. Basarer som gikk over flere dager.

Skuespill og revy ble også oppført.

Det ble leid ut til forskjellige lag som hadde sine fester der.

Siden idrettslaget var de som brukte huset mest ble det de som etter hvert overtok

I 1957 overtok Randesund idrettslag. Til å begynne med var det snakk om leie. Det ble inngått en

fem års leieavtale med ungdomslaget.

Etter hvert ble ungdomslaget en del av idrettslaget.

Det ble gjort masse vedlikeholdsarbeid på dugnad.

Midgard ble etter hvert rustet kraftig opp.

Det ble lagt parkett på golvet og nytt panel på veggene.

Det ble også foretatt takreprasjoner og ny utendørs kledning. Alt arbeidet ble gjort på dugnad. Etter

hvert ble det ble lagt inn vann.

Det kom garderobe og toaletter.

Det var dugnadsarbeid på huset både i 1960 årene og 1980 årene.

Veien var også et problem. Fylkesveien raste ut, dermed ble adkomsten til Midgard ødelagt.

Adkomsten til Midgard har vel vært et problem helt til våre dager.

Idrettslaget var eier og således de som brukte huset mest fra 1957.

Skytterlaget har også benyttet huset til fester og innendørsskyting.

Midgard ble også mye brukt til private sammenkomster. Bryllup,geburtsdager og andre selskaper.Dette er kort fortalt Midgards histore fra 1922 til ca 1993.Kilder:

Randesundboka III Bygda vår

Heia RIL Randesund Idrettslag 50 år 1946-1996

Diverse opptegnelser fra Kjell Dolsvåg og Randesund historielag.